De kerkenraad heeft op zijn laatst gehouden vergadering – 20200319 – naar aanleiding van de situatie rond het Corona-virus besloten:

Kerkdienst:

 • De kerkdienst van 22 en 29 maart voor beide wijken te combineren, met een minimum aan bezoekers, naast hen die nodig zijn in de dienst.
 • Er zal alleen ’s morgens een dienst worden gehouden
 • De dienst wordt gehouden:
  22 maart in Nw-Lekkerland
  29 maart in Alblasserdam

  De diensten beginnen om 10.00 uur.
 • De diensten zijn online te volgen
  – 22 maart Nw-Lekkerland (aanklikken)
  – 29 maart Alblasserdam (aanklikken)

Catechisaties:

In verband met de situatie worden er maandag geen catechisaties gehouden.

Diaconale hulp rond de Corona situatie:

De diakenen bieden hun hulp aan voor hen die getroffen worden door het Corona-virus en/of de beperkingen die dat geeft vanwege maatregelen.
Als u hulp wilt vragen kunt u contact opnemen met u de diakenen of u met uw wijkdiaken.

Tot slot:

Per week zal de situatie beoordeeld worden en wordt u geïnformeerd.