EVEN VOORSTELLEN

 

Wat zijn we voor gemeente?

Wij zijn een gemeente in het westen van de Alblasserwaard, met twee wijken: Alblasserdam (ca. 140 leden) en Nieuw-Lekkerland (ca 95 leden).
Tot september 2016 waren wij twee aparte gemeenten, die al wel sinds de vrijmaking in 1944 (ontstaan van ons kerkverband) veel samenwerkten .
Sinds 2012 zijn er besprekingen geweest over samenvoeging van beide gemeenten. In 2016 zijn wij samengegaan in een voorlopige federatieve vorm, deze is nu definitief geworden en zijn wij per 01-01-2020 één gemeente met twee wijken/preeklocaties.
We gaan nu samen verder onder  de nieuwe naam Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Alblasserdam – Nieuw–Lekkerland (GKv Alblasserdam – Nieuw–Lekkerland). 

Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)  , met landelijk 277 kerklocaties en ca. 115.000 leden (opgave okt 2018).

Wat ons drijft is: leven voor God. We geloven dat Hij ons heeft gemaakt, voor ons zorgt en dat we met Hem verbonden zijn door zijn Zoon Jezus Christus.

 

Waar staan we voor?

We geloven dat we van God afhankelijk zijn omdat we het leven van Hem krijgen. We geloven ook dat God liefde is, want hij heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd. Dankzij Jezus Christus is er vergeving van schuld en krijgen we het eeuwige leven (zoals beschreven wordt in de Bijbel).
We willen graag leerling zijn van Jezus Christus (met vallen en opstaan) door naar elkaar om te zien als kinderen van God. We willen delen en uitdelen van wat we van Hem krijgen. Het doel is om steeds te zoeken naar wat voor God belangrijk is.

 

Wat doen wij?

Op zondag komen we twee maal bij elkaar voor een kerkdienst. We willen daarin God eren en ook vanuit de bijbel horen wat Hij tegen ons zegt. Door de weeks zijn er ook ontmoetingen waarin we uit de bijbel lezen, daarin studeren en voor elkaar bidden.
We worden ook gestimuleerd om als christen in de maatschappij zichtbaar te zijn. In Alblasserdam is er een goede samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk en in Nieuw-Lekkerland is er een interkerkelijke samenwerking met de naam Keerpunt

 

Hoe ziet een kerkdienst eruit?

Een kerkdienst is een ontmoeting, met elkaar maar bovenal met onze Heer. We vinden het belangrijk om de heilige God te aanbidden door middel van gebed, psalmen en andere liederen. We lezen uit de bijbel en luisteren naar de preek om Hem beter te leren kennen en aangespoord te worden om voor Hem te leven.

De liturgie is vrij traditioneel, maar open voor vernieuwing.

Klik hier voor uitzendingen en eerdere video-opnames vanuit Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland.