Preken over het jaarthema – seizoen 2018-2019

Voor het seizoen 2018-2019 is gekozen voor het jaarthema Leven is geven.

Over dat thema heeft onze predikant ds Rik Meijer een viertal preken gehouden, verdeeld over het jaar.

In elk seizoen van het jaar is een deel van Romeinen 12 behandeld. Dit hoofdstuk gaat over ons leven zoals God dat wilt.

Omdat we niet alles kunnen onthouden, is het goed om die preken nog eens rustig door te lezen.
Hieronder zijn ze opgenomen.

Klik op de door u gewenste preek.

Romeinen 12:1-2 (jaarthema deel 1)
Romeinen 12:3-8 (jaarthema deel 2)
Romeinen-12:9-16 (jaarthema deel 3)
Romeinen12:17-21 (jaarthema deel4)

 

 

Preken over geloofsbelijdenis van NICEA

Onze predikant ds Rik Meijer heeft in 2019 een drietal leerdiensten gehouden over de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze geloofsbelijdenis behandelt de drie facetten van de drie-eenheid van God.
In elke leerdienst wordt één van die facetten nader uitgewerkt.

Om een keus te maken kunt u hieronder op één van de preken klikken. Tevens is de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea opgenomen en ingevulde ‘handout’ met de kernpunten van de geloofsbelijdenis van Nicea.

 

 

 

 

 

 

Preken over het bijbelboek Leviticus

In het begin van het jaar 2020 heeft onze predikant ds Rik Meijer een aantal preken gehouden over het boek Leviticus.
Geen boek waar je zo maar naar grijpt, maar toch echt Woord van God.


Hieronder staan de preken opgenomen, met vermelding van hoofdstukken en verwijzing naar het onderwerp.
Door te klikken op het hoofdstuk(ken) zal de preektekst zich openen zodat hij gelezen kan worden.