Kerkdiensten meebeleven tijdens Coronacrisis

Onder deze tekst vindt u de live-streams om de diensten te bekijken.

Dat was maandag 23 maart even schrikken toen de minister in een persbijeenkomst aangaf dat samenkomsten met meer dan 3 personen niet meer toegestaan werden. Gelukkig kwam er meer duidelijkheid in de loop van de week en nu staat vast dat erediensten door kunnen gaan met max. 30 mensen op 1,5 meter afstand maar met de oproep het aantal zo beperkt mogelijk te houden. Dit zal voorlopig duren tot 1 juni a.s.

Naar aanleiding hiervan heeft de kerkenraad besloten tot 1 juni:

Per zondag alleen een morgendienst te houden die via u internet kunt meebeleven. Deze worden afwisselend gehouden in Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland.
In deze diensten zal een kleine groep gemeenteleden aanwezig zijn voor ondersteuning van de zang van de liederen. Naast predikant, ouderling van dienst, organist, technici en koster is er ruimte voor max. 10 leden, deze leden zijn hiervan op de hoogte en bekend bij de kerkenraad.

Hoe gaan we als gemeente verder na 1 juni:

Organisatie kerkdiensten.

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 7 juni de kerkdiensten in onze gemeente als volgt te organiseren:

 • Vanaf 7 juni zal er om 10.00 dienst zijn in beide kerkgebouwen.
  De predikant gaat de ene week voor in de Hoeksteen en de andere week in de Levensbron. In het andere gebouw zal dezelfde dienst als livestream in gemeenteverband te volgen zijn.
 • Er wordt niet wijkgericht ingedeeld. De wijken Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland worden gemengd over beide gebouwen om zo het onderlinge contact te bevorderen ten gevolge van het wegvallen van de middagdiensten.
 • Inrichting van gebouwen is gebaseerd op 1,5 m1 afstand.
  Van 7 juni -5 juli bedraagt het toegelaten aantal bezoekers maximaal 20.
  Na 5 juli gaan we naar het maximaal mogelijke. Hoeveel dit er zullen zijn wordt mede bepaald door de samenstelling van families, die wel naast elkaar mogen zitten. De schatting is dat dit er tussen de 35 en 50 mensen per gebouw kan worden.
 • Tijdens deze periode van aangepaste diensten zal er geen crèche zijn.
 • Collectes worden niet gehouden maar gaan door zoals het nu ook gebeurt.
 • Voorlopig zullen er geen ontmoetingsdiensten gehouden worden.

Deelnemers kerkdiensten

Elke week zal de 2e scriba (Tineke van Bruggen) een indeling maken en dat doorgeven aan de te verwachte bezoekers. Mocht het zo zijn dat na indeling blijkt dat je toch niet kunt geef dat dan tijdig door aan de 2e scriba want het zou jammer zijn als plaatsen onbezet blijven. Ook als je gasten verwacht dit graag opgeven. Dan wordt daar rekening mee gehouden (max 2).

Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig avondmaal zal gedurende de maand juni in elke dienst (t/m 21 juni) gevierd worden, dus ook in de gestreamde bijeenkomst. Op deze wijze wordt bereikt dat iedereen er aan deelgenomen kan hebben.

Mocht u heel graag aanwezig zijn, bijvoorbeeld in verband met een voorbede o.i.d., meld dit dan bij Tineke van Bruggen: scriba@nieuw-lekkerland.gkv.nl

Nieuw Lekkerland

Alblasserdam

Uitzending op:
Juli = 5 /19
Augustus  = 2 / 16 / 30

Klik hier om naar het Youtube kanaal van Alblasserdam te gaan.