Kerkdiensten meebeleven tijdens Coronacrisis

Onder deze tekst vindt u de keuzeknoppen om de diensten mee te beleven.

Onderstaande informatie is ook te vinden in de weekbrief email met als onderwerp ‘Weekbrief 2021-W37’.

1½ meter, de nieuwe situatie – Einde 1,5 meter tijd

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben acht de overheid op advies van het OMT het verantwoord om per 25 september  2021 de 1,5 meter afstand op te heffen. Dat is nieuws waar we tijden naar hebben uitgekeken en voor gebeden hebben. En nu is het zover mogen we dankbaar vaststellen. Laten we hopen dat dit blijvend zal zijn.

In de Levensbron en de Hoeksteen gaat dat voortaan het volgende betekenen:

 • 19 september 2021 staan de stoelen nog in de huidige opstelling en zal ingedeeld worden met 1 stoel tussenruimte zodat iedereen ingedeeld kan worden.
 • In de week van 19 tot 25 september 2021 worden de stoelen teruggezet in de basisopstelling.
 • 26 september  2021 wordt de gemeente nog wel ingedeeld in welk kerkgebouw men verwacht wordt. Dit vanwege de ontmoetingszondag waarin we de wijken gemixt willen samenbrengen. Er worden geen zitplaatsen meer toegewezen.
 • Na 26 september 2021 wordt er geen indeling meer gemaakt en kan iedereen gewoon komen.
 • Bij komende ontmoetingszondagen blijft er indeling per gebouw om een gevarieerde mix tot stand te brengen.
 • Wel zullen we voorlopig de vouwwanden openhouden en de huidige indeling handhaven waarbij we de rijen iets dichter bij elkaar gaan zetten zodat er 1 extra rij bij kan en er voldoende zitplaatsen zijn met een zo groot mogelijke tussenruimte.
 • Ook zal er ruim geventileerd blijven worden. Denk dus aan een jas nu we de herfst ingaan

Met dank aan Tineke die gedurende de coronatijd elke week onvermoeibaar de indelingen verzorgde.

 

Toch willen we erop wijzen dat corona nog niet de wereld uit is en dat van ons wel de nodige voorzichtigheid gevraagd wordt. We zullen als kerk jullie niet bevragen op vaccinatiebewijzen of testresultaten maar willen nadrukkelijk vragen om bij verkoudheid of corona gerelateerde ziektes thuis de dienst te volgen. En als het voor een bezoeker niet wenselijk is om direct iemand naast zich te hebben zitten dan kregen we het advies dat deze bezoeker een Bijbel neerlegt op de stoel naast zich. Zo wordt de Bijbel dus van samenbinder tot afstandhouder verheven ?.

Vertrouwend op jullie welwillende medewerking heten we iedereen weer welkom in de wekelijkse eredienst.

Met groet van een dankbare Kerkenraad

 

Onderstaand de informatie die voor 25 september 2021 van toepassing was ter naslag.

Dat was maandag 23 maart even schrikken toen de minister in een persbijeenkomst aangaf dat samenkomsten met meer dan 3 personen niet meer toegestaan werden. Gelukkig kwam er meer duidelijkheid in de loop van de week en nu staat vast dat erediensten door kunnen gaan met max. 30 mensen op 1,5 meter afstand maar met de oproep het aantal zo beperkt mogelijk te houden. Dit zou voorlopig duren tot 1 juni a.s. maar is ondertussen verlengd tot begin december van 2020 en nog weer verder het nieuwe jaar 2021 in.

 

De kerkenraad heeft recent besloten om met ingang van februari 2021 de kerkdiensten in onze gemeente als volgt te organiseren:

 • In beide kerkgebouwen van onze gemeente zal er (als regel) een ochtenddienst worden gehouden, de predikant gaat in beide diensten voor. De aanvangstijden zijn afhankelijk van locatie (zie agenda).
 • Er wordt niet wijkgericht ingedeeld, de wijken Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland kunnen worden gemengd over beide gebouwen, om zo het onderlinge contact te bevorderen ten gevolge van het wegvallen van de middagdiensten.
 • Inrichting van gebouwen is gebaseerd op 1,5 m1 afstand, voor het aantal aanwezigen worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden.
 • Collectes worden niet gehouden maar gaan digitaal en/of met collecteschaal in de kerkhal.
 • Voorlopig zullen er geen ontmoetingsdiensten gehouden worden.

Deelnemers kerkdiensten

Elke week zal de 2e scriba (Tineke van Bruggen) een indeling maken en dat doorgeven aan de te verwachten bezoekers. Mocht het zo zijn dat na indeling blijkt dat je toch niet kunt geef dat dan tijdig door aan de 2e scriba want het zou jammer zijn als plaatsen onbezet blijven. Ook als je gasten verwacht dit graag opgeven. Dan wordt daar rekening mee gehouden (max 2).

 

Mocht u heel graag aanwezig zijn, bijvoorbeeld in verband met een voorbede o.i.d., meld dit dan bij Tineke van Bruggen: scriba@nieuw-lekkerland.gkv.nl

Viering Heilig Avondmaal

De regelmatige viering van het Heilig Avondmaal zal verdeeld over meerdere zondagen gevierd worden. Op deze wijze wordt bereikt dat iedereen eraan kan deelnemen.

Uitzending vanuit
ALBLASSERDAM :

Wil u de dienst meebeleven?
Druk op onderstaande knop

Uitzending vanuit
NIEUW-LEKKERLAND:

Wil u de dienst meebeleven:
Druk op onderstaande knop