Week van Gebed 2020: Buitengewoon

De jaarlijkse gebedsweek vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 26 januari.
Al vele jaren organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid, in samenwerking met internationale partners. Een mooie traditie.
In onze beide gemeenten, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, trekken de plaatselijke kerken ook samen op in het organiseren van deze gebedsweek.

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar méér dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta.
In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

In de overdenkingen tijdens de gebedsbijeenkomsten, door de week heen, wordt telkens een bepaald aspect van het thema behandeld

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gezamenlijke kerken nodigen u van harte uit om mee te komen bidden tijdens deze Week van Gebed.


In Alblasserdam:

 • maandag 20 januari      Grote Kerk, Cortgene 8
 • dinsdag 21 januari         Jozua, Ampèrestraat 4
 • woensdag 22 januari     Havenkerk, Ieplaan 9
 • donderdag 23 januari   Elthetokerk, Blokweerweg 22
 • vrijdag 24 januari          Chr. Gereformeerde Kerk, Waalsmondelaan 16 – aansluitend Bijbelquiz
 • zaterdag 25 januari       ’t Scheepke, Rijnstraat 434

In Nieuw-Lekkerland:

 • zaterdag 18 januari      kindermiddag van 16.00 tot 18.00 uur in “De Hoeksteen”.  Opgeven per mail bij: c.j.hasman@outlook.com
 • maandag 20 januari      Gereformeerde Ontmoetingskerk, Lekdijk 219
 • dinsdag 21 januari         Herv. Gemeente Maranatha, Mattenbies 1
 • woensdag 22 januari     Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Hoeksteen, Vonckstraat 13
 • donderdag 23 januari    Vrije Baptistengemeente, Maranatha-kerk, Mattenbies 1
 • zaterdag 25 januari        Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth, Planetenlaan 30

Bidt u met ons mee?
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een half uur tot maximaal een uur.

Kerstnachtviering 2019

Kerstnachtviering 2019

Op dinsdag 24 december hopen we weer de jaarlijkse Kerstnachtviering te houden in sporthal De Klipper te Nieuw-Lekkerland.

Het thema is dit jaar: “Eindelijk VREDE?!”.

Eh…vrede? In de wereld zijn veel oorlogen gaande, kijk bijvoorbeeld maar naar het MiddenOosten. En hoeveel ruzie is er niet in onze samenleving, in huwelijken, in gezinnen, tussen mensen en volken. Vrede is ver te zoeken. Toch spreekt de Bijbel over vrede: ‘Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde’. Dat waren de woorden van de engelen bij Bethlehem toen Jezus was geboren. Hebben de engelen zich vergist? Nee, die vrede gaat in de toekomst zeker komen. Maar we kunnen ook nu al vrede ervaren. Een andere vrede.

Namens Keerpunt bent u allen van harte uitgenodigd om samen met ons hier (meer) over te horen, na te denken en te zingen. 
De heer Dick Pieterman  zal de meditatie verzorgen. Het Christelijk Koor “De Morgenster” zal een aantal liederen zingen en uiteraard zorgt Koninklijke fanfare Apollo ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting en begeleiding van de samenzang.

De aanvang is om 22.00 uur en u bent welkom vanaf 21.30 uur (zaal open). Neem gerust uw  vrienden en familie mee!

Na afloop is er bij de uitgang van de zaal een collecte voor de gemaakte onkosten van deze avond.

Hoe zat dat ook al weer met kerst? Was dat niet dat feest van de geboorte van dat jongetje?

Op 21 december slaan verschillende kerken uit Alblasserdam de handen ineen. Samen organiseren zij het evenement: Alblasserdam op weg naar Kerst.

Wilt u het Kerstverhaal ook van ‘dichtbij’ beleven. Dan bent u van harte welkom om mee te wandelen door het verhaal van de langverwachte Koning. Een tocht waarbij steeds meer van het verhaal zichtbaar wordt. Een reis langs de hoofdpersonen uit dit verhaal van lang geleden. Of is het méér dan een verhaal?… Is het toch meer dan dat … de waarheid. Jouw waarheid?! Kom en beleef het met ons mee!


Tussen 18.00 en 19.30 uur start dit avontuur vanaf het plein voor Landvast in Alblasserdam.

Ga je met ons mee op weg naar Kerst?

Route:
Landvast » Cortgene » Dam » Plantageweg » Kinderboerderij » Van Eesterensingel » Lidl » Havenkerk » Rozenstraat » Van Eesterensingel » Elthetokerk » Blokweerweg » Cortgene » Haven » Landvast

Hoe werkt de tocht:

Tussen 18.00-19.30 uur – inschrijven bij cultureel centrum Landvast

Daarna kunt u in kleine groepjes de tocht lopen: u kunt de lichtjes volgen. Onderweg komt u langs borden met Bijbelteksten en loopt u langs taferelen uit het wonderlijke verhaal.

Na afloop kunt u (gratis) drinken halen op het plein bij Landvast en kunnen de kinderen nog een marsmallow roosteren boven een warm vuurtje.

Het is dus een doorlopend gezellig samenzijn!

Hopelijk wilt u het Kerstverhaal ook van ‘dichtbij’ beleven en sluit u deze avond bij ons aan!

Na afloop van de tocht begint om 20.15 uur de dorpskerstzang van His Voice in cultureel Centrum Landvast.

Voor meer informatie : www.kerst-alblasserdam.nl

Doe je mee met ons gemeenteproject?

Doe je mee met ons gemeenteproject?

“Om te geloven heb ik de kerk nodig”

Wat gaan we doen?

Na de zomer willen we als gemeente een ‘gemeenteproject’ beginnen. Dat betekent dat we 6 weken lang met elkaar stilstaan bij de vraag ‘Heb je de kerk nodig om te geloven?’ 

Wat is het doel?

Doel van het project is om zowel de band met God als de onderlinge band in de gemeente te versterken. Ook zijn mensen die niet lid zijn van de gemeente van harte uitgenodigd om mee te doen en zo een kijkje te krijgen in ‘de keuken’.

Wat is de opzet?

Het gemeenteproject duurt 6 weken. Elke week staat een hoofdstuk uit het boekje ‘Om te geloven heb ik de kerk nodig’ (Harald Overeem) centraal. https://www.schuilplaatsboeken.nl/overeem-harald/om-te-geloven-heb-ik-de-kerk-nodig)

 1. Vergeving
 2. Vrede
 3. Vrijheid
 4. Vreugde
 5. Vriendschap
 6. Vroomheid

In de eerste week gaat het dus over vergeving. Zowel in de kerkdienst als thuis en op een bijbelstudiegroep gaan we na wat God hierover zegt in de bijbel en hoe het in de praktijk van ons leven ‘werkt’.

Wanneer is het?

Het project start op zondag 8 september en loopt dan 6 weken door. In de week van zondag 8 september beginnen de wekelijkse bijbelstudiegroepen. De meesten zullen ‘s avonds plaatsvinden en in onderling overleg kan bepaald worden of er ook met elkaar gegeten wordt. Iedereen kan aangeven op welke dag hij/zij kan meedoen en op basis daarvan worden de groepen ingedeeld.

Waarom zou ik meedoen?

We hopen dat iedereen die interesse heeft voor het christelijk geloof, op zoek is naar God of simpelweg nieuwsgierig is wat er in een kerk gebeurt zich van harte uitgenodigd voelt om mee te doen. Uiteraard is iedereen welkom voor de zondagse kerkdienst, maar we zien het ook als verrijking wanneer mensen ‘van buiten af’ met de bijbelstudiegroepen willen meedoen.

Willen jullie mij bekeren?

Ja natuurlijk hopen we dat we met elkaar (opnieuw) ontdekken dat er vergeving, vrede, vrijheid, vreugde, vriendschap en vroomheid te vinden is in Jezus Christus. En dat we de kerk nodig hebben omdat we bij Hem willen horen. Dat is de ontdekking die we als gemeente steeds weer moeten doen, dankzij het werk van de heilige Geest. We hopen dat ook niet-kerkelijken mee willen doen  in het stellen van vragen, het lezen uit de bijbel en voor elkaar bidden. Het is dus niet de bedoeling om je als belangstellende apart te benaderen, maar je de gelegenheid te geven om deel te nemen aan het gesprek.

Contact?

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, zoek dan contact met Marion van der Ven of Rik Meijer.


Boek

Helaas is het boekje ‘Om te geloven heb ik de kerk nodig’ (Harald Overeem) op dit moment uitverkocht. Bij deelname krijgt u van ons een afdruk van de te behandelen hoofdstukken (hoofdstukken 3 t/m 9)
Om alvast een indruk te krijgen over het project/boek en als voorbereiding zijn de de eerste twee hoofdstukken – ‘aanleiding’ en ‘inleiding’ – hier aan te klikken.

Openlucht SING-IN 2019 – Nw-Lekkerland

Openlucht SING-IN 2019 – Nw-Lekkerland

Kinderprogramma en Sing-In zondag 7 juli 2019

‘s Middags van 15.30-16.30 zijn alle kinderen in de basisschool leeftijd welkom om mee te zingen met een optreden van kinderkoor De Parels. Daarnaast is er ook een christelijke poppentheater voorstelling met het thema ‘Je bent uitgenodigd’. 

 

‘s Avonds om 20.15 is de Sing-In met medewerking van Ahava, daarbij zal er een getuigenis gegeven worden. Inloop met koffie/thee is vanaf 19.45.  De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. Van harte welkom!

 

De locatie is op de parkeerplaats bij zwembad Schoonenburg, Vletstraat 2, Nieuw-Lekkerland.

Nacht van gebed 2019

Nacht van gebed 2019

Nacht van Gebed 2019

Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen.

In “Het onderkomen” Lekdijk 118 (onder de dorpskerk)
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! Lees meer →

PinksterPad wandeling 2019

PinksterPad wandeling 2019

 

Nieuw-Lekkerland.

Op Tweede Pinksterdag – 10 juni 2019 – organiseert KEERPUNT voor de derde keer 
een wandeling voor jong en oud.

Deelname is gratis en opgeven niet nodig.

Een wandeling, naar keuze, van 6 of 12 kilometer.
Met interessante tussenstops, een sportieve activiteit voor iedereen!
De routes voeren door het dorp en langs de molens.

Lees meer →

Week van gebed 2019

Week van gebed 2019

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Van 20-27 januari 2019 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. In onze gemeenten, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, trekken de kerken ook samen op in het organiseren van deze gebedsweek.
Lees meer →

Lichtjestocht door Nieuw-Lekkerland

Lichtjestocht door Nieuw-Lekkerland

Lichtjestocht door Nieuw-Lekkerland

Ook dit jaar wordt er een lichtjestocht georganiseerd door Keerpunt. In samenwerking met zoveel mogelijk kerken uit Nieuw-Lekkerland willen we met deze activiteit ook uitdragen dat we samen onderdeel zijn van Gods gemeente hier op aarde.
Lees meer →