Week van Gebed 2024

 

Van 21 tot en met 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats.
Wereldwijd bidden christenen tijdens deze week samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld.

Het overkoepelende thema is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.

 

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom

in de verschillende kerken de week door!

 

De gezamenlijke kerken nodigen u van harte uit om mee te komen bidden tijdens deze Week van Gebed.

In Nieuw-Lekkerland:

= maandag 22 januari        Gereformeerde Ontmoetingskerk, Lekdijk 219
= dinsdag 23 januari           Herv. Gemeente Maranatha, Mattenbies 1
= woensdag 24 januari       Nederlandse Geref. Kerk, De Hoeksteen, Vonckstraat 13
= donderdag 25 januari     Vrije Baptistengemeente, geb. Maranatha-kerk, Mattenbies 1
= zaterdag 27 januari         Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth, Planetenlaan 30

Bidt u met ons mee?
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een half uur tot maximaal een uur.

In Alblasserdam:
In de gemeente Alblasserdam hebben de gezamenlijke kerken besloten om dit jaar niet, zoals in voorgaande jaren, iedere avond bijeen te komen in de diverse kerken, maar om daarvoor één avond te nemen, namelijk:

woensdagavond 24 januari van 19.00 – 20.30

in De Pion, Waalsmondelaan 16

U bent van harte uitgenodigd.