Week van Gebed 2020

Week van Gebed 2020: Buitengewoon

De jaarlijkse gebedsweek vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 26 januari.
Al vele jaren organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid, in samenwerking met internationale partners. Een mooie traditie.
In onze beide gemeenten, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, trekken de plaatselijke kerken ook samen op in het organiseren van deze gebedsweek.

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar méér dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta.
In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

In de overdenkingen tijdens de gebedsbijeenkomsten, door de week heen, wordt telkens een bepaald aspect van het thema behandeld

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gezamenlijke kerken nodigen u van harte uit om mee te komen bidden tijdens deze Week van Gebed.


In Alblasserdam:

 • maandag 20 januari      Grote Kerk, Cortgene 8
 • dinsdag 21 januari         Jozua, Ampèrestraat 4
 • woensdag 22 januari     Havenkerk, Ieplaan 9
 • donderdag 23 januari   Elthetokerk, Blokweerweg 22
 • vrijdag 24 januari          Chr. Gereformeerde Kerk, Waalsmondelaan 16 – aansluitend Bijbelquiz
 • zaterdag 25 januari       ’t Scheepke, Rijnstraat 434

In Nieuw-Lekkerland:

 • zaterdag 18 januari      kindermiddag van 16.00 tot 18.00 uur in “De Hoeksteen”.  Opgeven per mail bij: c.j.hasman@outlook.com
 • maandag 20 januari      Gereformeerde Ontmoetingskerk, Lekdijk 219
 • dinsdag 21 januari         Herv. Gemeente Maranatha, Mattenbies 1
 • woensdag 22 januari     Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Hoeksteen, Vonckstraat 13
 • donderdag 23 januari    Vrije Baptistengemeente, Maranatha-kerk, Mattenbies 1
 • zaterdag 25 januari        Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth, Planetenlaan 30

Bidt u met ons mee?
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een half uur tot maximaal een uur.