Kerstnachtviering 2019

Op dinsdag 24 december hopen we weer de jaarlijkse Kerstnachtviering te houden in sporthal De Klipper te Nieuw-Lekkerland.

Het thema is dit jaar: “Eindelijk VREDE?!”.

Eh…vrede? In de wereld zijn veel oorlogen gaande, kijk bijvoorbeeld maar naar het MiddenOosten. En hoeveel ruzie is er niet in onze samenleving, in huwelijken, in gezinnen, tussen mensen en volken. Vrede is ver te zoeken. Toch spreekt de Bijbel over vrede: ‘Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde’. Dat waren de woorden van de engelen bij Bethlehem toen Jezus was geboren. Hebben de engelen zich vergist? Nee, die vrede gaat in de toekomst zeker komen. Maar we kunnen ook nu al vrede ervaren. Een andere vrede.

Namens Keerpunt bent u allen van harte uitgenodigd om samen met ons hier (meer) over te horen, na te denken en te zingen. 
De heer Dick Pieterman  zal de meditatie verzorgen. Het Christelijk Koor “De Morgenster” zal een aantal liederen zingen en uiteraard zorgt Koninklijke fanfare Apollo ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting en begeleiding van de samenzang.

De aanvang is om 22.00 uur en u bent welkom vanaf 21.30 uur (zaal open). Neem gerust uw  vrienden en familie mee!

Na afloop is er bij de uitgang van de zaal een collecte voor de gemaakte onkosten van deze avond.