Kerstnachtviering 2018 – Nieuw-Lekkerland

Kerstnachtviering 2018

Op maandag 24 december hopen we weer een Kerstnachtviering te houden in sporthal De Klipper te Nieuw-Lekkerland. Het thema is dit jaar: “Kerst, KEERPUNT in de geschiedenis”.Met kerst denken we aan een heel bijzondere gebeurtenis die zo’n 2000 jaar geleden plaatsvond in Bethlehem. Wat er toen gebeurde, was een keerpunt in de geschiedenis.
Op het eerste gezicht lijkt het een gewoon verhaal: Maria wordt zwanger en krijgt een kindje, Jezus. Maar in werkelijkheid gebeurde er een wonder. Maria werd zwanger terwijl zij een maagd was. Jezus had geen aardse vader, maar Hij is de Zoon van God en Hij is Zelf God. Hij kwam vanuit de hemel als mens hier op aarde, om ervoor te zorgen dat de relatie tussen God en mensen hersteld kon worden.

Namens Keerpunt bent u van harte uitgenodigd om samen met ons hier (meer) over te horen, na te denken en te zingen.  Ds G.J. van Beek zal de meditatie verzorgen. De band ‘Levenslied 2.0’ o.l.v. Gert-Jan van Dommelen zal meewerken. En uiteraard zorgt Koninklijke fanfare Apollo ook dit jaar voor de muzikale omlijsting en begeleiding.

De aanvang is om 22.00 uur en de zaal gaat om 21.30 uur open. Neem gerust uw  vrienden en familie mee!

Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.