Week van Gebed 2018

Week van Gebed 2018

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari.

Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied.
Lees meer →

Kerstnachtviering 2017 – Nieuw-Lekkerland

Kerstnachtviering 2017 – Nieuw-Lekkerland

Kerstnachtviering 2017 – Nieuw-Lekkerland

Op zondagavond 24 december zal de jaarlijkse kerstnachtviering in sporthal “De Klipper” in Nieuw-Lekkerland plaatsvinden. Dit jaar is het thema: Kerst…Geschenk.

De zaal is open om 21.30 uur, en om 22.00 uur begint de viering. Vier met ons mee! Kom ook, en neem gerust vrienden en bekenden mee!

Lees meer →

Gemeenteproject 2017

Gemeenteproject 2017

Feest van het Koninkrijk

Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader

 

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen.
Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Lees meer →

Happen en Stappen…

Happen en Stappen…

In 2015 hebben we als gemeente van Nieuw-Lekkerland een gemeenteproject gedaan. Gedurende 7 weken hebben we op 4 avonden in de week vergaderd en gesproken over “Gaan met God” – dit aan de hand van het boek va Ds G. Gunnink. Lees meer →